Cestovní pojištění UNIQACestovní kancelář IKÁRIA Pelhřimov

Cestovní kancelář IKÁRIA Pelhřimov  
Pojištění  
Cestovní pojištění UNIQA

Cestovní pojištění UNIQA

Cestovní pojištění UNIQA
 
Cestovní pojištění UNIQA

Cestovní pojištění do celého světa.Sazby pro cestovní pojištění

Pojištění léčebných výloh včetně asistenční služby                                                  
V případě vážnějšího onemocnění nebo úrazu, který si vyžádá hospitalizaci je nutné zavolat asistenční službu, která se spojí s touto nemocnicí a uhradí ošetření až do výše sjednané pojistné částky. V případě potřeby zajistí i převoz nemocného do ČR.

Pojištění pro případ případ smrti úrazem                                                                  
Pojištění pro případ trvalé invalidity v důsledku úrazu                                              
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobené třetí osobě na zdraví nebo majetku    

V případě škody na majetku musí být sepsán protokol mezi poškozeným a pojištěným. Protokol musí podepsat pojištěný i poškozený a dva svědci. V případě škody na zdraví musí být škoda doložena protokolem policie a lékařskou zprávou.

Pojištění stornopoplatků                                                                                              
V případě, že budete nuceni zájezd ze zdravotních důvodů zrušit, uhradí Vám pojistitel 80% částky, kterou jste již uhradili cestovní kanceláři, ale kterou Vám cestovní kancelář podle svých stornopodmínek již nevrátí. Stornonáklady jsou uhrazeny až do výše Kč 15.000,- (nebo podle druhu tarifu).

Pojistitel uhradí v případě povinného umístění pojištěného do karantény v zahraničí náklady na ubytování a stravování až do výše 2 500 Kč na jednu osobu a jeden den. Maximálně však do výše celkového limitu 30 000 Kč. Zároveň uhradí náklady na návrat po ukončení nařízené karantény až do výše 20 000 na jednu osobu.

Pojistnou událostí z pojištění stornovacích poplatků je takéé preventivní karanténa pojištěného v souvislosti s COVID-19, která mu byla nařízena orgánem ochrany veřejného zdraví před nástupem cesty a která zasahuje do původně plánovaného termínu cesty. Uzavření hranic (případně zákaz cestování/vstupu do cílové oblasti) nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.


Pokyny pro případ pojistné události - viz. odkaz "Ke stažení"

 

Pojištění / Tarif Pojištění L7 K7BS K7 K7S K7SS
Evropa - zóna 1
pojistná částka na dospělou osobu/den
pojistná částka na dítě do 18 let/den

Svět - zóna 2
pojistná částka na dospělou osobu/den
pojistná částka na dítě do 18 let/den

19,-
11,-

 

48,-
25,-

31,-
16,-

 

64,-
32,-

34,-
17,-

 

55,-
37,-

40,-
24,-

 


66,-
43,-

52,-
37,-102,-
55,-

Pojištění léčebných výloh  7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000
Pojištění asistenčních služeb 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000
Pojištění asistenčních služeb - max. plnění 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000
Součástí poj. asistenčních služeb jsou:          
- náklady na repatriaci pojištěného 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000
- náklady na vyslání opatrovníka 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000
- náklady vzniklé zmeškáním odjezdu veřejného dopravního prostředku 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000
- zachraňovací náklady 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
- náklady vzniklé zpožděním letu 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu - 150 000 150 000 150 000 150 000
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu - 300 000 300 000 300 000 300 000
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné 
(hospitalizace úraz + nemoc)
- 300,-/den 300,-/den 300,-/den 300,-/den
Úrazové pojištění - denní odškodné - - - - -
Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby - 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Připojištění zavazadel  - 15 000
5 000,-/ks
15 000
5 000,-/ks
15 000
5 000,-/ks
15 000
5 000,-/ks
Pojištění stornovacích poplatků - 80% ze stornovacích poplatků do výše PČ - - 15 000 25 000 64 000