Cestovní pojištění UNIQACestovní kancelář IKÁRIA Pelhřimov

Cestovní kancelář IKÁRIA Pelhřimov  
Pojištění  
Cestovní pojištění UNIQA

Cestovní pojištění UNIQA

Cestovní pojištění UNIQA
 
Cestovní pojištění UNIQA

Cestovní pojištění do celého světa.Sazby pro cestovní pojištění

Pojištění léčebných výloh včetně asistenční služby                                                  
V případě vážnějšího onemocnění nebo úrazu, který si vyžádá hospitalizaci je nutné zavolat asistenční službu, která se spojí s touto nemocnicí a uhradí ošetření až do výše sjednané pojistné částky. V případě potřeby zajistí i převoz nemocného do ČR.

Pojištění pro případ případ smrti úrazem                                                                  
Pojištění pro případ trvalé invalidity v důsledku úrazu                                              
Pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě na zdraví nebo majetku    

V případě škody na majetku musí být sepsán protokol mezi poškozeným a pojištěným. Protokol musí podepsat pojištěný i poškozený a dva svědci. V případě škody na zdraví musí být škoda doložena protokolem policie a lékařskou zprávou.

Pojištění stornopoplatků                                                                                              
V případě, že budete nucen zájezd ze zdravotních důvodů zrušit, uhradí Vám pojistitel 80% částky, kterou jste již uhradil cestovní kanceláře, ale kteru Vám cestovní kancelář podle svých stornopodmínek již nevrátí. Stornonáklady jsou uhrazeny až do výše Kč 15.000,- (nebo podle druhu tarifu).


Pokyny pro případ pojistné události - viz. odkaz "Ke stažení"

 

Pojištění / Tarif Pojištění L3  K3BS K3 K3S K3SS
pojištění léčebných výloh  3 000 000,- 3 000 000 3 000 000,- 3 000 000,- 3 000 000,-
pojištění asistenčních služeb 3 000 000,- 3 000 000 3 000 000,- 3 000 000,- 3 000 000,-
pojištění smrti následkem úrazu není obsaženo 150 000 150 000,- 150 000,- 150 000,-
pojištění trvalých následků úrazu není obsaženo 300 000 300 000,- 300 000,- 300 000,-
úrazové pojištění - nemocniční odškodné 
(hospitalizace úraz + nemoc)
není obsaženo 300,-/den 300,-/den 300,-/den 300,-/den
pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví
a věci třetí osoby
není obsaženo 1 000 000 1 000 000,- 1 000 000,- 1 000 000,-
pojištění zavazadel  není obsaženo 10 000 10 000,- 15 000,- 15 000,-
pojištění stornovacích poplatků - 80%
ze stornovacích poplatků do výše PČ
není obsaženo není obsaženo 15 000,- 25 000,- 64 000,-

 

Tarify:

L3

  • Zóna 1 (Evropa)  -pojistné činí 18,- Kč na jednu osobu a jeden den pobytu a pro děti do 15 let cestující s pojištěnou dosp. os. činí sazba 9,-Kč na dítě a jeden den pobytu
  • Zóna 2 (Svět)  - pojistné činí 40,- Kč na jednu osobu a jeden den pobytu a pro děti do 15 let cestující s pojištěnou dosp. osobou činí 20,- Kč na dítě jeden den pobytu

K3BS

  • Zóna 1 (Evropa) - pojistné činí 24,- Kč na jednu osobu a jeden den pobytu a pro děti do 15 let cestující s pojištěnou dosp. osobou činí 12,-Kč na dítě a jeden den pobytu
  • Zóna 2 (Svět) - pojistné činí 50,- Kč na jednu osobu a jeden den pobytu a pro děti do 15 let cestující s pojištěnou dosp. osobou činí 25,- Kč na dítě a jeden den pobytu

K3

  • Zóna 1 (Evropa)  - pojistné činí 30,- Kč na jednu osobu a jeden den pobytu a pro děti do 15 let cestující s pojištěnou dosp. osobou činí 15,- Kč na dítě a jeden den pobytu
  • Zóna 2 (Svět)  - pojistné činí 50,- Kč na jednu osobu a jeden den pobytu a pro děti do 15 let cestující s pojištěnou dosp. osobou činí 30,- Kč na dítě a jeden den pobytu

K3S

  • Zóna 1 (Evropa)  - pojistné činí 36,- Kč na jednu osobu a jeden den pobytu a pro děti do 15 let cestující s pojištěnou dosp. osobou činí 21,- Kč na dítě a jeden den pobytu
  • Zóna 2 (Svět)  - pojistné činí 60,- Kč na jednu osobu a jeden den pobytu a pro děti do 15 let cestující s pojištěnou dosp. osobou činí 40,- Kč na dítě a jeden den pobytu

K3SS

  • Zóna 1 (Evropa) - pojistné činí 44,- Kč na jednu osobu a jeden den pobytu a pro děti do 15 let cestující s pojištěnou dosp. osobou činí 29,- Kč na dítě a jeden den pobytu
  • Zóna 2 (Svět) - pojistné činí 70,- Kč na jednu osobu a jeden den pobytu a pro děti do 15 let cestující s pojištěnou dosp. osobou činí 50,- Kč na dítě a jeden den pobytu